Pravila zaštite privatnosti

Prehrana trgovina d.d. učinit će sve da zaštiti vašu privatnost i osobne podatke kupaca – obrtnika, te učenika na odrađivanju praktičnog dijela nastave u našim prodavaonicama, kojima raspolažemo. Sve osobne podatke s kojima raspolažemo će biti korišteni u skladu s Zakonom i Uredbom  o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka. Pravni temelj prikupljanja i obrade osobnih podataka je Ugovor o kupoprodaji te Ugovor o obavljanju praktičnog dijela nastave.

KOJE podatke prikupljamo?

Za kupce – obrtnike:

 • Naziv
 • adresu
 • kontakt-podatke uključujući adresu elektroničke pošte

Za učenike:

 • Ime i prezime
 • adresu
 • IBAN račun
 • Naziv škole i razred

Što činimo s podacima koje prikupimo?

 • Podatke za kupce-obrtnike čuvamo trajno, sukladno zakonskim propisima.
 • Podatke za učenike čuvamo tri godine (do kraja završetka redovitog školovanja).

PRIKUPLJAMO IH?

 • zbog ostvarivanja poslovne suradnje
 • zbog izvršavanja zakonskih obveza
 • zbog evidencije

Sigurnost

Sigurnost vaših podataka nam je važna. Kako bismo spriječili neautorizirani pristup vašim podacima ili njihovo otkrivanje, osigurali smo odgovarajuće fizičke, elektroničke i upravljačke sustave zaštite kojima štitimo i čuvamo podatke koje prikupljamo.

Osobni podaci sadržani u zbirci daju se na korištenje drugim osobama samo uz pisanu privolu ispitanika , osim u slučajevima kada je Zakonom propisano da privola nije potrebna.

Svi naši ispitanici imaju pravo na:

 • -uvid u osobne podatke sadržane u zbirci koji se na njega odnose
 • -ispis osobnih podataka sadržanih u zbirci koji se na njega odnose

Ispitanik ima pravo podnijeti zahtjev ovlaštenoj osobi radi ostvarivanja prava na:

 • dopunu, izmjenu ili brisanje nepotpunih i netočnih podataka o sebi
 • obavijesti u svezi obrade osobnih podataka koji se na njega odnose.

Zahtjev se podnosi usmeno i elektronskim putem. Ispitanik koji smatra da mu je povrijeđeno neko pravo zajamčeno Zakonom o zaštiti osobnih podataka ima pravo podnijeti zahtjev za utvrđivanje povrede prava Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Službenik za zaštitu osobnih podataka u Prehrana trgovini d.d.:

Jasenka Kišanić

Tel: 01/2361 810
E mail: jasenka.kisanic@prehrana.hr