Najniža cijena zadnjih 30 dana 2,04 eur/kom (15,37 kn/kom)

Najniža cijena zadnjih 30 dana 2,35 eur/kom (17,71 kn/kom)

Najniža cijena zadnjih 30 dana 1,10 eur/kom (8,29 kn/kom)

Najniža cijena zadnjih 30 dana 4,63 eur/kom ( 34,88 kn/kom )

Najniža cijena zadnjih 30 dana 1,05 eur/kg (7,91 kn/kg)