Osnovne informacije

PUNI NAZIV: PREHRANA TRGOVINA dioničko društvo za obavljanje trgovinske djelatnosti
SKRAĆENI NAZIV: PREHRANA TRGOVINA d.d.
SJEDIŠTE I ADRESA: Zagreb, Utinjska 48
OSNOVNA DJELATNOST: kupnja i prodaja robe
PRAVNI OBLIK: Dioničko društvo
DIREKTOR: Mario Kovačević
TELEFON: 01 / 2361 800
TELEFAX: 01 / 2330 963
E-MAIL: prehrana@prehrana.hr
SLUŽBENA WEB ADRESA: www.prehrana.hr
MATIČNI BROJ TVRTKE (MB): 3277607
OSOBNI IDENTIFIKACIJSKI BROJ (OIB): 04402117922
MATIČNI BROJ SUBJEKTA (MBS): 080109254, Trgovački Sud u Zagrebu
GODINA OSNIVANJA: 1964.
IBAN RAČUNI: Zagrebačka banka: HR6823600001101267694 • Privredna banka: HR4123400091100205792 • OTP banka: HR8324070001100648053